Aanpak

Bij een nieuw productontwerp doorlopen we een gestructureerd ontwerpproces. In de Strategy fase wordt onderzocht aan welk woonproduct precies behoefte bestaat. Tijdens de Concept Design fase worden product ideeën bedacht die beantwoorden aan deze behoefte. Het eindconcept wordt volledig uitgewerkt met behulp van 3D-CAD software in de Detail Design fase. Ten slotte wordt het ontwerp in de Final Design fase uitgebreid getest en geëvalueerd en waar nodig aangepast. Het eindresultaat is een produceerbaar product is dat aan alle eisen van onze klant en de markt voldoet. Uiteraard is het ook mogelijk om alleen een deel van dit proces te doorlopen als onze klant de andere proces-stappen in eigen hand wilt houden.

Strategy fase

In de Strategische fase willen we een duidelijk beeld krijgen van het merk, het product, de toepassing en de concurrentie. We onderzoeken hoe de woonproducten in de praktijk worden gebruikt, welke aspecten daarbij belangrijk zijn en wat de voor en nadelen zijn van bestaande oplossingen in de markt. Bovendien onderzoeken we welke merken en producten bedreigend zijn en welke trends en ontwikkelingen juist kansen bieden voor een nieuw product (marktoverzicht). Tijdens dit onderzoek worden eerste ideeën op papier gezet om inzicht te krijgen in de problematiek. Zo nodig wordt een patentonderzoek uitgevoerd om inspiratie op te doen uit bestaande patenten en om te kijken of er mogelijkheden zijn voor nieuwe patenten. Het onderzoek resulteert in een strategisch plan waarbij we met onze klant de gewenste doelgroep, positionering en producteigenschappen bepalen. Eventueel wordt dit visueel ondersteund met moodboards. Uiteindelijk vertalen we het strategisch plan in een lijst van eisen en wensen voor het nieuwe product.

Concept design fase

In de Concept Design fase worden in eerste instantie ideeën bedacht voor alle belangrijke deelaspecten van het nieuwe woonproduct. Ideeën op het gebied van Vormgeving, Ergonomie, Functionaliteit, Constructie, Productie, Onderhoud, Installatie, Assemblage, etc. Deze ideeën worden samengevoegd tot een aantal complete productconcepten. Zo nodig worden in deze fase ontwerprisico’s afgebouwd door middel van functionele testen zodat vast staat dat de concepten kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Samen met onze klant wordt vervolgens een richting gekozen en wordt een eindconcept samengesteld voor het nieuwe product. Van dit eindconcept worden kostprijs en investeringsinschattingen gemaakt. Vaak wordt er in deze fase een mockup gemaakt van het woonproduct om een betere indruk te geven hoe het product er later uit zal zien.

Detail design fase

In de Detail Design fase wordt het eindconcept gedetailleerd uitgewerkt. Met behulp van CAD software (SolidWorks) worden de hoofdvorm, vormdetaillering en constructie vastgelegd in een 3D model. Materiaal, productietechniek, en dimensionering van alle onderdelen worden bepaald in samenwerking met toeleveranciers. Hierbij worden ook de kostprijsinschattingen van het nieuwe woonproduct nauwkeurig bijgehouden en wordt telkens geëvalueerd of het product ook beantwoord aan alle eisen en wensen. Van het 3D model wordt een 2D technisch tekeningen pakket afgeleid. Daarin worden de maatvoering en specificaties van het product (subassemblages & onderdelen) worden beschreven. Ook worden er computer-renderingen gemaakt die een realistisch beeld geven van het eindproduct.

Final design fase

In de Final Design fase wordt een realistisch prototype gemaakt dat een goed beeld geeft van het eindproduct. Het prototype wordt uitgebreid getest en geëvalueerd om na te gaan of het woonproduct voldoet aan alle gestelde eisen. Uit deze evaluatie komen doorgaans punten naar voren die nog verbeterd kunnen worden. Deze worden vervolgens aangepast in het ontwerp en het tekeningen pakket wordt voorbereid voor productie. Samen met toeleveranciers of onze klant begeleiden we de aanmaak van gereedschappen en het opstarten van de productie. Ook de productverpakking kan ontwikkeld worden en zo nodig producthandleidingen en andere documentatie.